Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

 

Mersmak 2015

28. - 29. august 2015

 

Til alle Bayanihan medlemmer:

Mersmak: Bayanihan har besluttet å delta på Mersmak matfestival 2015.
Mersmak er en folkefest der hele Skiens befolkning er involvert i, i mer eller mindre grad. Denne involvering gjelder også Bayanihan som da har sitt medlemsregister i Grenlandsområdet. I praksis betyr dette at Bayanihan har et telt der vi selger matretter som vi vanligvis serverer på hjemlandet filippinene, under fanen ”Mat fra hele verden”. Festivalen varer i to dager fra fredag den 28.08 – lørdag 29.08, begge dager fra kl. 10:00 – 20:00.

Komite: Det er Suyin som leder prosjektet med Marlene, Leonila , Morena og Nelia som komitemedlemmer. Denne gruppa er ansvarlig for planlagging og koordinering av prosjektet i samarbeid med styret. Det er ønskelig at alle medlemmer deltar på gjennomføring. Siden det er mye å gjøre, deles oppgaver ut etter hvert til enkelte medlemmer -ettersom tiden går og planleggingen tar form. Uansett om medlemmer blir spurt om å gjøre noen oppgaver eller ikke er det også ønskelig at alle kommer for å vise støtte.

Dugnad / Kommunikasjon: Ved hjelp av vår flere kommunikasjonskanaler slik som Facebook gruppe, Bayanhihans webside, Bayanihans Facebook, venner og familie kan vi få oppdateringer fortløpende. På Facebook gruppe kan dere få inspirasjon, gi deres kommentarer, vise interesse slik at vi kan få flere til å delta. Per dagsdato er det flere som har gitt uttrykk for støtte og har planer om å delta. Dette er vi i komité selvfølgelig takknemlig for. Det viser at Bayanihan er en levende organisasjon som får ting til ved hjelp av medlemmenes ressurser. Det er dugnad som er tema, vi kan mobilisere hverandres krefter til felleskap. Hovedmålsetting er å få flest medlemmer til å delta, samt tjene penger til inntekt for Bayanihans prosjekter.

Suyin Serigstad
Prosjektkoordinator

 

Komite medlemmer:  Marlene Strand
                                     Leonila Juvland
                                     Morena Strømhylden