Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

Det filippinske flagget ble første gang tatt i bruk i 1898 ved General Aguinaldos erklæring av uavhengighet fra den spanske kolonien. Han laget utformingen av flagget og deretter ble skissen sendt til Fru Marcela Agoncillo i Hong Kong som var kjent for sin dyktighet i sying.filippinskeflagg2

Flagget er delt i tre felter: to like horisontale felter i blått og rødt (ovenfra) og en hvit likesidet trekant (innerst). På midten av trekanten er en gyllen sol med åtte stråler som representer de åtte provinsene som startet en revolusjon mot Spania i 1896. I hvert av hjørnene er det en gyllen femtagget stjerne som representerer landets største øyer Luzon, Visayas og Mindanao.

Det filippinske flagget har et særpreg. Det er det eneste landet i verden som er heist opp-ned når landet er i krig.

 

Kilde: Wikipedia
oversatt av : Celine Sørgård
01. juni 2012