Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

Bayanihan er et filippinsk begrep som var tatt fra ordet bayan som refererer til en nasjon, by, fylke eller kommune.

Bayanihan som terminologi er sterk knyttet til den tradisjonelle dugnadsånden. I tidligere tider, og også i enkelte steder på Filippinene i dag er bayanihan fortsatt et høyst verdsatt verdigrunnlag blant innbyggerne i samfunnet.

Bayanihan er blitt en del av den filippinske kulturarv.

Bayanihans logo illustrerer et hus som blir båret av flere mennesker særlig menn. Den filippinske kunstneren Carlos «Botong» Francisco har malt denne prosessen. Dette maleri gjenspeiler dugnadsånden som befolkningen viser når en sambygding trenger hjelp til å forflytte sin bolig fra et sted til et annet. Hele huset blir bokstavelig talt flyttet ved å tre inn bamboos påler under hele huset. Pålene tres inn slik at de tjener som en slags ramme for å holde huset stabilt under hele forflyttingen og for å dra opp stylter som huset er bygd på. 


Kilde: Wikipedia

Oversatt av: Leonila Juvland
01 juni 2012